เกี่ยวกับเรา

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Development หรือ EEC)


ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเหมาะสมของพื้นที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจหลักของประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต พร้อมลงทุนโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาเมืองใหม่ การท่องเที่ยว
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตขของประชาชน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลการศึกษา

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

อ่านต่อ

อุตสาหกรรม

อ่านต่อ

การท่องเที่ยว

อ่านต่อ

โครงสร้างพื้นฐาน

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

อ่านต่อทั้งหมด
24 sep
2018

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันไทยแลนด์ 4.0

ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหนึ่งในงานที่ บริษัท ออโรส จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้จัดทำผัง
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหนึ่งในงานที่ บริษัท ออโรส จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้จัดทำผัง

อ่านรายละเอียด
24 sep
2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหนึ่งในงานที่ บริษัท ออโรส จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้จัดทำผัง

อ่านรายละเอียด
24 sep
2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหนึ่งในงานที่ บริษัท ออโรส จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้จัดทำผัง

อ่านรายละเอียด
24 sep
2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหนึ่งในงานที่ บริษัท ออโรส จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้จัดทำผัง

อ่านรายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสาร และ ปฏิทินกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Engine by shopup.com